Oformljen u tri grada i na četiri fakulteta MS Skills Centar ti omogućava da potpuno besplatno stekneš nova i poboljšaš postojeća znanja iz IT oblasti, kao i da položiš ispit za oficijelne Microsoft certifikate.

U nekoliko jednostavnih koraka postani polaznik MS Skills Centra:

1. Odaberi modul i lokaciju koji ti najbolje odgovaraju
Program Modul Trajanje Lokacija/Fakultet
Developer Software Development Fundamentals 8 dana
3 sata/dnevno
Sarajevo/Ekonomski fakultet
Banja Luka/Apeiron
Mostar/FIT
Developer HTML5 Application Development Fundamentals 8 dana
3 sata/dnevno
Sarajevo/Ekonomski fakultet
Banja Luka/Apeiron
Mostar/FIT
IT Professional Querying Microsoft SQL Server 13 dana
3 sata/dnevno
Sarajevo/Elektrotehnički fakultet
Banja Luka/Apeiron
Mostar/FIT
IT Professional Administering Microsoft SQL Server Databases 13 dana
3 sata/dnevno
Sarajevo/Elektrotehnički fakultet
Banja Luka/Apeiron
Mostar/FIT
IT Professional Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center 13 dana
3 sata/dnevno
Sarajevo/Elektrotehnički fakultet
Banja Luka/Apeiron
Mostar/FIT
Project Management PMI CAPM - Certified Associate in Project Management 8 dana
3 sata/dnevno
Ovisno o broju prijava po gradovima (Sarajevo, Mostar, Banja Luka), lokacija će biti utvrđena naknadno

2. Registruj se

Napomene:

  • Minimalan broj prijava po gradu i modulu je 10 učesnika, svaka grupa može imati maksimalno 15 učesnika po programu.
  • Za selekciju kandidata u obzir će se uzimati poznavanje engleskog jezika, te predznanje iz onih modula koje kandidati odaberu. IT predznanje nije nužno za sve module, ali povećava šanse kod odabira kandidata.
  • Testiranje, odnosno certifikacija kandidata će se vršiti na engleskom jeziku u oficijelnim testing centrima u sva tri grada.